ΚΑΡΙΕΡΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Bρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει

Δεν βρήκες την θέση που σου ταιριάζει;
Χειριστής Μηχανών Παραγωγής Τροφίμων (Technical Operator)

H MINΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των Τροφίμων ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας: Χειριστή Μηχανών Παραγωγής Τροφίμων (Technical Operator)

Χειριστής Μηχανών Παραγωγής Τροφίμων (Technical Operator)

Αρμοδιότητες:
 • Συμμετοχή στη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της
 • Χειρισμός τόσο των εγκαταστάσεων παραγωγής, όσο και των βοηθητικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, την τροφοδοσία των γραμμών, την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών
 • Επίβλεψη λειτουργίας των μηχανών κατά την Παραγωγή, διενέργεια ρυθμίσεων και διορθωτικών ενεργειών όταν απαιτηθεί
 • Τεχνική επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση και έλεγχος του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας - Δημιουργία τεχνικών αναφορών
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τα υπόλοιπα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
 • Τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας (Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια
 • Διενέργεια Βασικών Ποιοτικών Ελέγχων Παραγομένων Προϊόντων από τις Μηχανές
 • Καταγραφή Λειτουργικών Παραμέτρων Μηχανών κατά την Παραγωγή
 • Συμμετοχή στα Project βελτίωσης και αναβάθμισης των γραμμών παραγωγής
 
Προαπαιτούμενα της θέσης:
 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης (Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός, Αυτοματιστής) ή άλλης αντίστοιχης τεχνικής σχολής
 • Επιθυμητή η εμπειρία (1-2 έτη) σε αντίστοιχη θέση σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων
 • Ικανοποιητική χρήση Η/Υ
 • Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με όρεξη και διάθεση για εργασία
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 
Προσφέρονται:
 • Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο κλίμα εργασίας
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο email: hr@minerva.com.gr.

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο: