ΚΑΡΙΕΡΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Bρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει

Δεν βρήκες την θέση που σου ταιριάζει;
Προϊστάμενος Παραγωγής (Production Supervisor)

H MINΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των Τροφίμων ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της με έδρα το εργοστάσιο της Pummaro στη Γαστούνη Ηλείας: Προϊστάμενο Παραγωγής (Production Supervisor)

Προϊστάμενος Παραγωγής (Production Supervisor)

Αρμοδιότητες:
 • Υπεύθυνος για τοσχεδιασμό-βελτιστοποίηση, προγραμματισμό κι έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και της τήρησης των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων αξιοποιώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο και παραγωγικό δυναμικό
 • Υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας από τους εργαζομένους. Καταγραφή και αναφορά ανασφαλών συνθηκών με παράλληλη υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών Υγιεινής και Ασφαλείας
 • Υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων στα τμήματα αρμοδιότητας
 • Διαχείριση, καθοδήγηση και παρακίνηση της ομάδας με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθημερινά αλλά και μέσω της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγηση της απόδοσης
 • Επεξεργασία δεδομένων καθυστερήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης και δημιουργία αναφορών για την προτεραιοποίηση αποκατάστασης βλαβών
 • Επεξεργασία δεδομένων για τη μέτρηση των KPI’s των επιμέρους τμημάτων παραγωγής
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων που αποφασίζονται στις γραμμές παραγωγής με βάση το πρόγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από τον Διευθυντή Παραγωγής
 
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)
 • Προϋπηρεσία άνω των 5 ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον ιδανικά στην παραγωγή τροφίμων, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε θέση ευθύνης.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 
Προσφέρονται:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο κλίμα εργασίας
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο email hr@minerva.com.gr (αναγράφοντας τον τίτλο της αγγελίας).

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

         
Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο: