Καριέρα

Έλα και εσύ στην οικογένεια της ΜΙΝΕΡΒΑ
Γιατί να εργαστώ στην Μινέρβα
Δυναμικές
Mάρκες
Eξέλιξη &
Δυνατότητες
Επιβράβευση &
Αναγνώριση
Ένας κόσμος
Ευκαιριών
Προγράμματα trainee
Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει μία σειρά από απαραίτητα βήματα, όπως αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις, τεστ ικανοτήτων, ασκήσεις, κέντρα επιλογής.
Eυκαιρίες Καριέρας

Στόχος μας είναι να επιλέγουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες ικανότητες για την κάθε θέση την κατάλληλη στιγμή.

Δομή εταιρείας

Το οργανόγραμμά μας είναι η σχηματική απεικόνιση της δομής μας, είναι δυναμικό, ακολουθεί τις τάσεις και προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες της εποχής.