Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ

Όραμα – Αξίες

 

Η δυναμική ανάπτυξη της ΜΙΝΕΡΒΑ βασίζεται στις διαχρονικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία της, στη συνεχή της προσπάθεια, στο πάθος της για ποιότητα  καθώς και στην υπευθυνότητα την οποία επιδεικνύει προς την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον.

Σήμερα, στον δεύτερο αιώνα ζωής της εταιρείας, το όραμά μας για το μέλλον μεγαλώνει και αναφέρεται στην έμπνευση που δίνουμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έρθουν πιο κοντά μέσω της ελληνικής μεσογειακής διατροφής.

Στη ΜΙΝΕΡΒΑ πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα αποτελέσματα. Έχουμε αναπτύξει μια εταιρική κουλτούρα, στο πλαίσιο της οποίας οι άνθρωποί μας μπορούν να προοδεύσουν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά ως ομάδα.

Οι αξίες μας καθοδηγούν τις δραστηριότητές μας, κατευθύνουν την διαδικασία λήψης των αποφάσεων και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΑΛΛΑΓΗ: Επιδιώκουμε και αναζητούμε την αλλαγή και την καινοτομία και προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε νέους και βελτιωμένους τρόπους εργασίας για την επίτευξη των στόχων.
ΑΠΟΔΟΣΗ: Επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων με πάθος και αναλαμβάνουμε προσωπικά την ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την επίτευξη κοινών στόχων.