ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αειφορία

Στη ΜΙΝΕΡΒΑ τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών του. Έχοντας συνείδηση της σημασίας που έχει η βιωσιμότητα στην εξέλιξη, η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Με βλέμμα καινοτόμο και πρωτοποριακό, η ΜΙΝΕΡΒΑ  ήδη από τον Νοέμβριο του 2011 δημιουργεί το Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο, η παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές (καλλιέργεια της ελιάς με ήπιους τρόπους που δεν επιβαρύνουν επιπλέον το περιβάλλον, ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, μικρότερο ίχνος διοξειδίου του άνθρακα, εκμετάλλευση των παραπροϊόντων, ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων, κλπ) – ένα πρώτο βήμα σειράς προϊόντων και ενεργειών που θα ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια.

Δείτε το βίντεο της Αειφορίας

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ενισχύει την αειφορία και τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου και των ανθρώπων της, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία για διατήρηση και ενίσχυση του πλούτου που απολαμβάνει ο άνθρωπος από το περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και οι κοινότητες που ζουν από αυτούς χρειάζονται στήριξη, η αειφορία αποτελεί πλέον ανάγκη επιτακτική που χρίζει συστηματικής μέριμνας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σεβόμενη το όραμα της Αειφόρου Ανάπτυξης για απολαβή αγαθών από το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον, για τις επόμενες γενιές, η ΜΙΝΕΡΒΑ το σχεδιάζει και το υλοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του πλούτου του.