ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αειφόρος ανάπτυξη

Στη ΜΙΝΕΡΒΑ τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών του. Έχοντας συνείδηση της σημασίας που έχει η βιωσιμότητα στην εξέλιξη, η ΜΙΝΕΡΒΑ αναλαμβάνει την εταιρική της ευθύνη και κάνει πράξη την υπευθυνότητα, συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Υπευθυνότητα
Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟ:

Της καλής τροφής, δηλαδή των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος που διασφαλίζουν υψηλή θρεπτική αξία και εξαιρετική γεύση.

Βιολογική παραγωγή

Η ΜΙΝΕΡΒΑ, μένοντας πιστή στις εταιρικές της αρχές, σέβεται το περιβάλλον και τον καταναλωτή και το αποδεικνύει έμπρακτα στηρίζοντας και εφαρμόζοντας τις πρακτικές της βιολογικής γεωργίας στην παραγωγή μεγάλης γκάμας προϊόντων της.

Κοινωνική ευθύνη

Η ΜΙΝΕΡΒΑ, με ιστορική διαδρομή περισσότερο από 100 χρόνια, σέβεται την επίδραση που αντανακλά η επιχειρηματική της δραστηριότητα στην κοινωνία. Επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της, ελαχιστοποιεί το ρίσκο της επίδρασής της στο περιβάλλον, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεισφέρει εποικοδομητικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.