Συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα της ΜΙΝΕΡΒΑ

Η εταιρεία τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει και εντείνει την επενδυτική της δράση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη αγορά τροφίμων, και μάλιστα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα, που χαρακτηρίζεται και από συγκράτηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Μαΐου 2012 (1η Ιουνίου 2011 – 31 Μαΐου 2012), η εταιρεία παρουσίασε αύξηση πωλήσεων αλλά περιορισμό των αποτελεσμάτων, εξέλιξη όμως που κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της ελληνικής αγοράς και της συγκράτησης της κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5% περίπου, ξεπερνώντας τα 85 εκατ. ευρώ έναντι των 81 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αύξηση που προήλθε από όλες σχεδόν τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά με κύριο οδηγό τις μαργαρίνες. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων περιορίσθηκαν στις 635 χιλ. ευρώ, έχοντας επηρεαστεί από δύο βασικούς παράγοντες, το γενικότερο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που φέρνει ανακατατάξεις στην αγορά και τις πολιτικές μείωσης των τιμών προς όφελος του καταναλωτή.

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του έτους ήταν σημαντικές και ξεπέρασαν συνολικά τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ περίπου, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση του κόστους παραγωγής, την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της τυροκομικής μονάδας των Ιωαννίνων και της μονάδας συλλογής γάλακτος στην Ανδραβίδα Ηλείας, συνολικού ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, αποσκοπώντας στον πλήρη εκσυγχρονισμό των μονάδων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας. Μέσα στη χρήση ολοκληρώθηκε η πρώτη πιστοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εισπράχθηκε ποσό επιχορήγησης 693 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορούσε το 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Οι παραπάνω επενδύσεις υποστηρίζουν και την επέκταση της ΜΙΝΕΡΒΑ σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων της, ενώ έμφαση δίνεται στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων. Το τελευταίο διάστημα έχει εδραιώσει σταδιακά τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά και στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση της γκάμας, με προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Στόχος της εταιρείας είναι, πέραν της ελληνικής αγοράς, και η ενίσχυση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. H ΜΙΝΕΡΒΑ προμηθεύει με ελληνικό ελαιόλαδο 42 χώρες, από την Κεντρική Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη έως την Ασία και την αγορά της Αυστραλίας. Τα νέα προϊόντα, τυρί, βιολογικά προϊόντα, βελτιώνουν το εξαγωγικό καλάθι της εταιρείας, με στόχο οι εξαγωγές να ανέλθουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια στο 15% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Πέραν των παραπάνω, η εταιρεία επενδύει στο μέλλον και στην κοινωνία. Συμμετέχει ενεργά ως μέλος σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ένας από τους κυρίους σκοπούς είναι να βοηθά αποφοίτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες και να έχουν επιμορφωτική εμπειρία σε ένα πραγματικό έργο, με άμεσο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στην προώθηση προϊόντων, με ενέργειες προβολής και marketing.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., μια εταιρεία με εμπειρία πάνω από 100 χρόνια στον τομέα των τροφίμων, διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να καλύψει τις όλο και πιο απαιτητικές διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τόσων χρόνων, αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και πρωτοπορεί, λανσάροντας προϊόντα που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα