ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερο από ένας αιώνας ζωής της ΜΙΝΕΡΒΑ έχει αποδείξει ότι τα προϊόντα που δεν προδίδουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τους μπορούν να είναι και να παραμείνουν διαχρονικά.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η πρώτη ελαιουργική εταιρεία και από τις λίγες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με HACCP από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα RWTUV. Το σύστημα HACCP προσδιορίζει και ελέγχει τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, από την προμήθεια των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας μέχρι τη διάθεση των τροφίμων στο σημείο πώλησης.

Επιπλέον, η ΜΙΝΕΡΒΑ διαθέτει ένα από τα αρτιότερα εργαστήρια, πιστοποιημένο για τα αποτελέσματά του από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

H ΜΙΝΕΡΒΑ έχει χορηγηθεί με τις εξής πιστοποιήσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα