ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερο από ένας αιώνας ζωής της ΜΙΝΕΡΒΑ έχει αποδείξει ότι τα προϊόντα που δεν προδίδουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τους μπορούν να είναι και να παραμείνουν διαχρονικά.
Η ΜΙΝΕΡΒΑ επί σειρά ετών πιστοποιείται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων καθώς και διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
Τα εργοστάσια της ΜΙΝΕΡΒΑ διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας με μακρόχρονη αναλυτική εμπειρία που λειτουργούν με βάση τις αρχές του προτύπου ISO 17025.
Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ελαίων και λιπών της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι ένα από λίγα εταιρικά εργαστήρια αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Oil Council).

 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ (ISO 9001:2015)

 

Για το εργοστάσιο του Σχηματαρίου

ISO 9001 -2015 SCHIMATARI 2

 

Για το εργοστάσιο των Ιωαννίνων

ISO 9001-2015 MINERVA IOANNINA 2

 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ (ISO 22000:2005)

 

Για το εργοστάσιο του Σχηματαρίου

ISO 22000 2005 MINERVA SCHIMATARI 2

 

Για το εργοστάσιο των Ιωαννίνων

ISO 22000 2005 MINERVA IOANNINA 2

 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων IFS (Food Version 6, April 2014)

 

Για το εργοστάσιο του Σχηματαρίου

IFS 6-2014 MINERVA SCHIMATARI

 

Για το εργοστάσιο των Ιωαννίνων

IFS 6-2014 IOANNINA 2018

 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

 

Για το εργοστάσιο του Σχηματαρίου

OHSAS 18001 – 2007 MINERVA SCHIMATARI 2

 

Για το εργοστάσιο των Ιωαννίνων

OHSAS 18001 – 2007 MINERVA IOANNINA 2

 

• Πιστοποιητικό βιολογικών προϊόντων για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 834/2007 & 889/2008, συμβατό με το Αμερικάνικο πρότυπο USDA Organic

 

Β-272819 ΜΙΝΕΡΒΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

• Πιστοποιητικά Π.Ο.Π. προϊόντων για τη ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. & το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π. για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ 1151/2012 & της ΚΥΑ 261611 ΦΕΚ 406/22.03.07

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα