ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Στόχος μας είναι να επιλέγουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες ικανότητες για την κάθε θέση την κατάλληλη στιγμή. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι μεγάλης σπουδαιότητας και βαρύτητας, γι’ αυτό το λόγο φροντίζουμε να είναι σταθερή, συμμετοχική και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και αξιοκρατική. Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει μία σειρά από απαραίτητα βήματα, όπως αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις, τεστ ικανοτήτων, ασκήσεις, κέντρα επιλογής.

α) Ευκαιρίες καριέρας στην εταιρεία

 

β) Γιατί να εργαστείτε για τη ΜΙΝΕΡΒΑ;

– Παροχές: Το σύνολο των παροχών περιλαμβάνει όλα όσα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι – αμοιβές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προγράμματα ευεξίας, προγράμματα συνταξιοδότησης. – Ανάπτυξη: Η Διοίκηση της απόδοσης είναι ο δρόμος για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε επίπεδο εργαζομένου, ομάδας και οργανισμού και μια διοικητική διαδικασία για τη δημιουργία και εδραίωση κοινής κατανόησης:του τι χρειάζεται να επιτευχθεί,πως και με ποια πρότυπα θα επιτευχθεί,με εστίαση στη διοίκηση και ανάπτυξη των εργαζομένων,ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.Η διαδικασία της διοίκησης της απόδοσης είναι ένας κύκλος με πέντε βασικές φάσεις:Το σχεδιασμό και προγραμματισμό [που περιλαμβάνει τον καθορισμό ατομικών και ομαδικών στόχων, τον προγραμματισμό βελτίωσης εργασιακών συμπεριφορών, τον ατομικό προγραμματισμό της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, τον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης (KPIs)]Τη διοίκηση και την καθοδήγηση (που περιλαμβάνει την καθοδήγηση, παροχή συμβουλών, ανατροφοδότηση)Την αξιολόγηση της απόδοσης (που περιλαμβάνει την επίσημη ανασκόπηση της απόδοσης και τη μέτρηση της απόδοσης)Την ανταμοιβή της απόδοσης (που περιλαμβάνει την επιβράβευση, τις προαγωγές και τον εμπλουτισμό της εργασίας και των ικανοτήτων, βραβεία, τις αυξήσεις των μισθών), και τέλοςΤην ανάπτυξη των εργαζομένων (που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων).– Αναγνώριση:Η ΜΙΝΕΡΒΑ αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εργασιακές συμπεριφορές, τα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες όλου του ανθρώπινου δυναμικού, που προάγουν τις επιθυμητές αξίες και συμβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσα από το Πρόγραμμα Αναγνώρισης & Επιβράβευσης Ανθρώπινου Δυναμικού «Live the Values» που έχει δημιουργήσει.

γ) Υποστήριξη για υποψηφίους

– Διαδικασία Επιλογής & Πρόσληψης: Βήμα 1: Αποστολή CV – Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, ένα μέλος της ομάδας επιλογής και πρόσληψης θα το διαβάσει, θα το ελέγξει αναλυτικά και θα το συγκρίνει με τις απαιτήσεις του ρόλου που ενδιαφέρεστε. Εφόσον επικοινωνήσουμε μαζί σας, σας ενημερώνουμε και για τα επόμενα βήματα.Βήμα 2: Αξιολόγηση – Στη ΜΙΝΕΡΒΑ προσφέρουμε ποικίλους τρόπους αμφίδρομης επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης. Ανάλογα με το ρόλο, την περιοχή και το χρονοδιάγραμμα, θα ξεκινήσουμε το διάλογο μαζί σας με μια συνέντευξη μέσω τηλεφώνου, internet (skype) ή μιας συνάντησης. Η ΜΙΝΕΡΒΑ χρησιμοποιεί ακριβείς και αντικειμενικές μεθόδους πέραν των Προσωπικών συνεντεύξεων όπως Ψυχομετρικά τεστ, Κέντρα αξιολόγησης, Ασκήσεις προσομοίωσης που στοχεύουν στην αξιοκρατική και επιτυχημένη αξιολόγηση των υποψηφίων και μελλοντικών εργαζόμενων στη ΜΙΝΕΡΒΑ.Βήμα 3:  Προσφορά & Έναρξη Εργασίας – Η ομάδα της ΜΙΝΕΡΒΑ δουλεύει σκληρά ώστε να διασφαλίσει ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση πρόσληψης για τους υποψηφίους και για την εταιρεία. Η προσφορά εργασίας ολοκληρώνεται με μια συνάντηση με κάποιο μέλος της ομάδας μας. Στην περίπτωση που δεν επιλεχθείτε για κάποιον συγκεκριμένο ρόλο μετά από την διαδικασία αξιολόγησης, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Από τη στιγμή που συμφωνήσετε με την προσφορά εργασίας στη ΜΙΝΕΡΒΑ, θα λάβετε αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έναρξης εργασίας. – Συμβουλές για το CV :Εξετάστε τα ακόλουθα κατά την ανάπτυξη του βιογραφικού σας σημειώματος: 1. Τοποθετήστε τα σχετικότερα σημεία πρώτα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα παρατηρηθούν 2. Τονίστε τα πιο δυνατά σημεία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ρόλο 3. Χρησιμοποιήστε λέξεις/ δράσεις που θα κάνουν το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει 4. Κερδίστε την προσοχή στα επιτεύγματά σας συμπεριλαμβάνοντας αποτελέσματα και άλλα υποστηρικτικά δεδομένα αντί για έναν αναλυτικό κατάλογο των αρμοδιοτήτων σας 5. Χρησιμοποιήστε bullet points με σύντομες προτάσεις για να δομήσετε το βιογραφικό σας 6. Το μέγεθος γραμματοσειράς δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 10 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2-3 σελίδες 8. Ενημερώνετε το βιογραφικό σας συχνά για να εξασφαλίσετε ότι καταγράφετε τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά σας – Συμβουλές για τις συνεντεύξεις :Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε συγκεκριμένα παραδείγματα των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιτευγμάτων σας. Αν και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το τι ακριβώς θα χρειαστεί να καλυφθεί, μπορούμε να παρέχουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να εφαρμόσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας: Να είστε ο εαυτός σας – Καθένας δεν μπορεί να επιβιώσει και να ξεχωρίσει σε κάθε περιβάλλον. Για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό ταίριασμα ανάμεσα σε εσάς και τον οργανισμό. Η συνέντευξη θα δώσει την ευκαιρία και στις δυο πλευρές (υποψήφιο και οργανισμό) να εξετάσουν το ταίριασμα αυτό και να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σχέση. Η συνέντευξη θα είναι πιο αποτελεσματική εάν είστε ο εαυτός σας, μιλήσετε ειλικρινά και δείξετε την προσωπικότητά σας. Να γνωρίζετε πληροφορίες για την εταιρεία μας – Η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι μια εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων, αναμένουμε λοιπόν από εσάς να γνωρίζετε κάποια πράγματα για τα προϊόντα μας. Επιπλέον, σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη βιομηχανία μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και τους ανταγωνιστές μας. Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι η εταιρική ιστοσελίδα μας και αυτές των μαρκών μας. Εμφανίστε Πάθος – Το πάθος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν τους εργαζομένους μας να πετυχαίνουν. Δεν είναι απλά πάθος για τα προϊόντα μας και τη βιομηχανία μας, αλλά πάθος για μάθηση, εξέλιξη και επιτυχίες. Δείξτε μας τα θέματα για τα οποία έχετε πάθος και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το πάθος για να πετύχετε στη ΜΙΝΕΡΒΑ. Περάστε κι εμάς από συνέντευξη – Είστε στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης που θα επηρεάσει την καριέρα σας για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αδράξτε αυτή την ευκαιρία ώστε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη ΜΙΝΕΡΒΑ και το πώς αναπτύσσουμε την οργάνωση, τους ανθρώπους και το όραμά μας. Ρωτήστε μας για τα θέματα που είναι σημαντικά για εσάς.

δ) Στείλτε το βιογραφικό σας

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας στο email: HR@minerva.com.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα