ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ΜΙΝΕΡΒΑ εφαρμόζει ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης (performance appraisal). Ως αποτέλεσμα, σχεδιάζεται ένα ακριβές προσωπικό πλάνο καριέρας (career path). Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία πλάνων διαδοχής (succession planning) για τις θέσεις υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα αλλά και προετοιμάζει και πιθανούς υποψηφίους για τον υπόλοιπο Όμιλο στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα