ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

α) Μέσα εσωτερικής επικοινωνίας

H ΜΙΝΕΡΒΑ έχει επενδύσει στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των εργαζομένων για τα δρώμενα της εταιρείας από και προς όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει πολλά μέσα επικοινωνίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης όλων των εργαζομένων. Τα πιο σημαντικά μέσα που χρησιμοποιεί είναι:

Μηνιαίο Δισέλιδο Newsletter με τα πιο σημαντικά νέα του μήνα

Περιοδικό με τα πιο σημαντικά έργα, νέα, επιτεύγματα του 6μήνου

Οθόνες Επικοινωνίας στους χώρους εστίασης των υποκαταστημάτων, με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση, πληροφόρηση των εργαζομένων καθημερινά

Intranet Ομίλου, ένας δικτυακός τόπος ενημέρωσης για νέα από όλο τον Όμιλο

Επιπλέον newsletter χρησιμοποιούνται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης στις διαφορετικές ομάδες εργαζομένων, όπως πωλητές, managers, εργατοτεχνικό προσωπικό κ.ά.

β) Εταιρική 6μηνιαία εφημερίδα

Το τελευταίο τεύχος κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο 2012

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα