ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΜΙΝΕΡΒΑ θεωρεί την εκπαίδευση αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης των ανθρώπων της αλλά ταυτόχρονα και της εξέλιξης της ίδιας της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, μεριμνά συνεχώς για την ενημέρωση και εκπαίδευση κάθε εργαζόμενου τόσο στον τομέα της εργασίας του, όσο και σε ευρύτερους τομείς που θα του επιτρέψουν την πιθανή εξέλιξη του σε άλλες θέσεις μέσα στην εταιρεία.

Εκτός από την on-the-job εμπειρία, η ΜΙΝΕΡΒΑ παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση τεχνικών, τμηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων, τα οποία πραγματοποιούνται τόσο με τη συνεργασία στελεχών της εταιρείας, αξιοποιώντας την εταιρική τεχνογνωσία, όσο και με τη συνεργασία καταξιωμένων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την ετήσια διοίκηση της απόδοσης σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές /απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Κατά μέσο όρο ετησίως, το 80% του προσωπικού συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις που αντιστοιχούν σε 2000 ανθρωποώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα