ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ

Εξέλιξη εντός εταιρείας (Talent Management)

Οι άνθρωποι της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και η βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η επιτυχία μας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη δύναμη των ταλέντων μας, τα οποία έχουμε χτίσει μέσα από τη διαχείριση μιας πειθαρχημένης διαδικασίας με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη διευθυντική ομάδα.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για την hands-on εμπειρία, όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ηγεσίας. Γι’ αυτό δίνουμε από νωρίς σημαντικές ευθύνες σε κάθε εργαζόμενο, όπως εργασίες (project) που απαιτούν συνεργασία με άτομα εντός και εκτός της εταιρείας, τη διαχείριση κάποιου έργου καθώς και επαφή με καταναλωτές, ιδιώτες και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα