Η ΜΙΝΕΡΒΑ επεκτείνεται στην αγορά τυροκομικών προϊόντων

Η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ακολουθώντας τη στρατηγική για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς της ευρύτερης αγοράς τροφίμων, επεκτείνεται στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΙΝΕΡΒΑ προχώρησε στην εξαγορά παραγωγικής μονάδας τυροκομίας από την εταιρεία ΦΑΓΕ. Η εν λόγω μονάδα βρίσκεται στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, και συγκεκριμένα φέτας. Στο εργοστάσιο απασχολούνται 60 άτομα.

Στόχος της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε διάφορα είδη τυριών πέραν της φέτας, κάτω από τα ισχυρά brand names που διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά. Άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και επέκτασης του εργοστασίου και της παραγωγικής διαδικασίας, με νέας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα παραγωγής και τυποποίησης, με σκοπό την επέκταση και βελτίωση των διαδικασιών, καθώς και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΜΙΝΕΡΒΑ για την εξαγορά, επέκταση και εκσυγχρονισμό του εργοστασίου αναμένεται να ανέλθει σε 10 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Η επέκταση της ΜΙΝΕΡΒΑ στα τυροκομικά προϊόντα αποτελεί στρατηγική επιλογή, με βασικό γνώμονα τη διεύρυνση της γκάμας των εξαγωγικών προϊόντων και της συνδυασμένης προώθησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα