Εξαγορά σήματος ΣΑΒΟΪ

Η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην αγορά των τροφίμων, επεκτείνεται μέσα στην αγορά του βουτύρου. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στις 11 Οκτωβρίου 2008 στην εξαγορά του σήματος ΣΑΒΟΪ, βούτυρο που δραστηριοποιείται στην κατηγορία των γαλακτοκομικών και βουτύρου από το 1949.

Με την εξαγορά αυτού του σήματος, η θέση της ΜΙΝΕΡΒΑ στην κατηγορία του βουτύρου ενισχύεται περίπου κατά 12%, οδηγώντας την εταιρεία προς την ηγετική θέση στην κατηγορία του βουτύρου. Στόχος η δημιουργία μιας δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας, μέσα από την παρουσία ισχυρών brands σε σημαντικές κατηγορίες τροφίμων, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής και τα οποία αναδεικνύουν τις αξίες της μεσογειακής διατροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα