Εξαγορά σήματος «ΜΑΝΑ» από την PLIAS

Στις 16 Δεκεμβρίου 2005 η εταιρεία μας προχώρησε στην εξαγορά του σήματος «ΜΑΝΑ» από την εταιρεία PLIAS.

Το σήμα «ΜΑΝΑ» χρησιμοποιείται στις κατηγορίες σπορελαίων και πυρηνελαίων για τα τελευταία 28 χρόνια.

Με την εξαγορά του σήματος αυτού η θέση μας στις κατηγορίες ρευστών ελαίων ενισχύεται σε μερίδια αγοράς κατά ποσοστό 1,8%, δίνοντας μας ισχυρά κίνητρα και αισιοδοξία να παλέψουμε για την πρώτη θέση στην κατηγορία ελαιολάδων και πυρηνελαίων.

Η παρουσία στην αγορά καινοτόμων προϊόντων στην κατηγορία των spreads (Fast, Benecol, Minerva) και άλλων που θα παρουσιασθούν μέσα στο 2006, σε συνδυασμό με την ισχυροποίησή μας στον τομέα ρευστών ελαίων, βάζουν τις βάσεις για σταθερότερη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας στο δεύτερο αιώνα της ζωής της.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα