ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Γνωρίζοντας τον καταλυτικό τρόπο με τον οποίο επιδρά η διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό, η ΜΙΝΕΡΒΑ έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης που έχει αναλάβει απέναντι στον καταναλωτή, τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και ως προς την ποιότητα των προϊόντων που του προσφέρει. Με τη μακρόχρονη εμπειρία της, την ενδελεχή της γνώση και εξειδίκευση, καθώς επίσης και με τις συνεχείς και υψηλές επενδύσεις της σε τεχνολογία και τεχνογνωσία που αποτελούν τα εχέγγυά της στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με το καταναλωτικό κοινό, η ΜΙΝΕΡΒΑ εξακολουθεί να σέβεται τον Έλληνα καταναλωτή, εξασφαλίζοντας για τα προϊόντα της όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που τα έχουν κάνει να ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά για περισσότερο από 100 χρόνια.

Μένοντας πιστή διαχρονικά στις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε και σύμφωνα με τις οποίες καθόρισε τη στάση της απέναντι στον καταναλωτή, η ΜΙΝΕΡΒΑ υπόσχεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και σεβασμό τον Έλληνα καταναλωτή, το περιβάλλον, την ελληνική φύση αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στη δημιουργία προϊόντων που γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ζωής.

Η υπευθυνότητα για τη ΜΙΝΕΡΒΑ είναι συνώνυμο:

  • Της καλής τροφής, δηλαδή των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος που διασφαλίζουν υψηλή θρεπτική αξία και εξαιρετική γεύση
  • Του Σεβασμού της ελληνικής υπαίθρου και της υποστήριξης των Ελλήνων παραγωγών μέσω των προτύπων της Αειφόρου Ανάπτυξης
  • Της Διασφάλισης της ισορροπίας του οικοσυστήματος μέσω της βιολογικής καλλιέργειας
  • Της Ενίσχυσης της Ελληνικής Διατροφικής Παράδοσης ως αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού και διάδοσή της σε όλο τον κόσμο μέσω εξαγωγών
  • Της Μείωσης του αποτυπώματος της εταιρείας στο περιβάλλον, μέσω ανακύκλωσης, εξορθολογισμού της χρήσης του νερού στις καλλιέργειες, μείωσης της χρήσης μη ανανεώσιμων πρώτων υλών, βιολογικού καθαρισμού, μείωσης ενέργειας, κλπ
  • Του Εργασιακού περιβάλλοντος, που εμπνέει και προστατεύει τους υπαλλήλους
  • Της Ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας μέσω των επενδύσεών της σε διάφορες περιοχές της χώρας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και μέσω της δημιουργίας και της ενίσχυσης κέντρων διανομής σε ευρύτερες περιοχές εντός και εκτός συνόρων, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη – ενέργειες που συμβάλλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ισχυροποιούν την εξαγωγική της δύναμη

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα