ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στη ΜΙΝΕΡΒΑ τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών του. Έχοντας συνείδηση της σημασίας που έχει η βιωσιμότητα στην εξέλιξη, η ΜΙΝΕΡΒΑ αναλαμβάνει την εταιρική της ευθύνη και κάνει πράξη την υπευθυνότητα, συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Με βλέμμα καινοτόμο και πρωτοποριακό, η ΜΙΝΕΡΒΑ  ήδη από το Νοέμβριο του 2011 δημιουργεί το Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο, η παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές (καλλιέργεια της ελιάς με ήπιους τρόπους που δεν επιβαρύνουν επιπλέον το περιβάλλον, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, μικρότερο ίχνος διοξειδίου, πλήρη εκμετάλλευση των παραπροϊόντων, βέλτιστη κατανάλωση νερού, κλπ) – ένα πρώτο βήμα σειράς προϊόντων και ενεργειών που θα ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ενισχύει την αειφορία και τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου και των πληθυσμών που ζουν σε αυτή, συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία για διατήρηση και ενίσχυση του πλούτου που απολαμβάνει ο άνθρωπος από το περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και οι κοινότητες που ζουν από αυτούς χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητά τους, η αειφορία αποτελεί πλέον ανάγκη επιτακτική που χρίζει συστηματικής μέριμνας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σεβόμενη το όραμα της Αειφόρου Ανάπτυξης για μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον, για τις επόμενες γενιές, η ΜΙΝΕΡΒΑ το σχεδιάζει και το υλοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του πλούτου του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΙΝΕΡΒΑ εγγραφείτε στο newsletter

Η οικογένεια της Μινέρβα